നമ്മൾ നക്ഷത്ര ധൂളികളാൽ നിർമിതമാണോ ?

അതെ, നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂലകങ്ങളാൽ ആണ്  ഉണ്ടായത്.

ബിഗ്‌ബാങ് വഴി ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം  ഹൈഡ്രജൻ, പിന്നെ അൽപ്പ  സ്വല്‍പം ഹീലിയവും  മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും സ്വയം ഗ്രാവിറ്റിയിൽ  ഒന്നിച്ചുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത്യധിക  മർദത്തിൽ ഫ്യൂഷന്‍  വഴി ഭാരം കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 26 ( Fe) Iron വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തിനുള്ളിൽ നക്ഷത്രമായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ  ഫ്യൂഷന്‍ വഴി ആണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ 26 ന് മുകളിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഉള്ള ചെമ്പ്, വെള്ളി, സ്വർണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ''നക്ഷത്ര സ്ഫോടന'' സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 60% വെള്ളം ആണ്. അതിൽ വെറും 11% മാസ്സ് മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 89% വും മാസ്സ് ഓക്സിജൻ ആണ്. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീലിയത്തിന്  മുകളിൽ ഭാരമുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ  നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആണ് രൂപം കൊണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജനും നക്ഷത്രത്തിനുള്ളിൽ  ഫ്യൂഷൻ വഴി ആണ്  ഉണ്ടായത്.  അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളമൊഴികെയുള്ള 40% മൂലകങ്ങളും വെള്ളത്തിലെ 89% ഓക്സിജനും ചേർത്ത് മൊത്തം 93% മൂലകങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആണ് ഉണ്ടായത്.

YES, We are made of stardust. നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ  ധൂളികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് !!
കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുന്നെ ഉണ്ടായ പല പല നക്ഷത്ര സ്പോടനങ്ങളിൽ തെറിച്ചു പോയ ആറ്റങ്ങളിൽ  ചിലത്  നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഭൂമിയും ഈ നമ്മളും.

                                                                                                                     --- ബൈജുരാജ് ( ശാസ്ത്രലോകം ) ---

No comments:

Post a Comment